barra d'idioma

FROI

FUNDACIÓ PER A LA RECERCA EN ONCOLOGIA I IMMUNOLOGIA

CARLES VIADER FARRÉ


 


 

DONATIUS:

Faci una transferència bancaria (indicant el seu nom, cognoms i NIF) al compte corrent:


La Caixa

ES27 2100 0761 1102 0022 8090


 

ALTRES COL·LABORACIONS:

Enviï'ns la seva proposta de col·laboració escrivint-nos a l'adreça info@froi.eu


 

imatge FROI

© 2016 - info@froi.eu