barra d'idioma

FROI

FUNDACIÓ PER A LA RECERCA EN ONCOLOGIA I IMMUNOLOGIA

CARLES VIADER FARRÉ


 


 

La Fundació per a la Recerca en Oncologia i Immunologia Carles Viader Farré (FROI) neix l'any 2008, com a homenatge al Doctor en farmàcia i immunòleg mallorquí Carles Viader Farré, amb la finalitat de promoure la investigació i la docència en els àmbits de l’oncologia i la immunologia, contribuint així a lluitar contra la malaltia del càncer.


El Dr. Carles Viader Farré va desenvolupar la seva professió i activitat acadèmica, principalment, a les Illes Balears, on va impulsar, mogut per la seva passió per la investigació científica, diferents línies de treball que, a petita escala, van contribuir a l'avanç científic. D'acord amb aquesta passió, durant els últims anys de la seva vida va estar reflexionant sobre noves possibilitats per investigar les causes del càncer. Aquest llegat el va compartir amb el seu metge i amic Dr. Pere Gascón de l'Hospital Clínic de Barcelona, qui, posteriorment, es va implicar en el desenvolupament del projecte FROI, assumint la direcció científica de les seves activitats.


FROI fomenta i dóna suport a la formació de científics i projectes d'investigació mèdica així com a la divulgació i difusió dels seus resultats. Al seu torn, impulsa acords de col·laboració i d'intercanvi de coneixements amb altres entitats públiques o privades en relació amb projectes complementaris i potencia l'educació sanitària i el desenvolupament de projectes i actuacions que incideixin en l'aplicació pràctica dels avenços científics en el tractament dels pacients.

 

imatge FROI

© 2016 - info@froi.eu